Vystavování poukazů na brýle a optické pomůcky od 01.01.2019 – aktualizace

Individuálně zhotovované ZP (protézy skleněné nebo akrylátové)
Od 1.1.2019: podle nových pravidel již bez souhlasu revizního lékaře.

 

Brýle, kontaktní čočky, slepecké hole
Do 31.07.2019
: podle stávajících pravidel, tedy beze změny od praxe posledních let

Pozor, předpisy vydané v tomto období musí být předány výdejci nejpozději 31.7.2019  – toto se týká pojištěnců nad 15 let věku, protože úhrada této věkové skupině od 1.8.2019 končí.

Od 1.08.2019 začnou platit nová preskripční pravidla, především končí příspěvek pojišťoven na brýle (skla i obruby) pro osoby starší 15 let. Úhrady pro osoby mladší 15 let zůstávají stejné.

Od 1.12.2019 začne platit úhradová vyhláška ve všech bodech, tedy preskripční pravidla jako od 1.8.2019 (tj. příspěvek pouze pro osoby mladší 15 let). Současně také vstoupí v platnost nové úhradové limity.